De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die sinds 1 juli 2015 van kracht is, heeft geleid tot een versoepeling van het ontslagrecht. Zo is de oude kantonrechtersformule bij ontslag vervangen door de wettelijk verplichte transitievergoeding.

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding indien hij ontslagen wordt via de kantonrechter, het UWV of indien zijn jaarcontract afloopt en hij minimaal twee jaar voor de werkgever werkzaam is geweest. Bij onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband tussen werkgever en werknemer middels een vaststellingsovereenkomst, kan er van de transitievergoeding worden afgeweken. De transitievergoeding is in dat geval een minimum bedrag. 

Heeft u te maken met ontslag, of bent u van plan om één of meerdere werknemers te laten gaan? Dan krijgt u mogelijk te maken met de transitievergoeding. VICI Advocaten kan u informeren over deze vergoeding of adviseren over de vervolgstappen. 

Vragenformulier
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.