VICI Advocaten logo

mr. E.P.E. (Robbert) Fluit

Robbert Fluit is in 2023 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit (master Privaatrecht) en is werkzaam bij VICI advocaten in de algemene praktijk.