1. Incasso

Bij incassozaken bent u ons pas een vergoeding verschuldigd, als wij ook daadwerkelijk voor u incasseren. Daarvoor hanteren wij de onderstaande staffel.

Debiteur betaalt de hoofdsom, rente en incassokosten:     

U krijgt de volledige hoofdsom en rente uitbetaald. Wij ontvangen de dossierkosten en de

incassokosten.

Debiteur betaalt alleen de hoofdsom of minder. U betaalt:

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 5.000

15% over de hoofdsom

€ 750

€ 10.000

€ 750 + 5% over (hoofdsom - € 5.000)

€ 875

€ 200.000

€ 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)

€ 2.775

Boven de € 200.000

€ 2.775 + 0,5% over (hoofdsom - € 200.000)

€ 6.775

Debiteur betaalt niets:

U betaalt € 50,-- dossierkosten.

 

2. Geschillen

Geschillen of betwiste vorderingen worden behandeld op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief of op basis van een vaste prijs voor de behandeling van de volledige zaak.

 

3. Advies

Adviezen worden behandeld op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief of op basis van een vaste prijs voor de behandeling van de volledige zaak.