Een rechtsbijstandverzekering staat de verzekeringnemer bij wanneer hij of zij in een juridisch geschil terecht komt. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering staat in welke gevallen u recht heeft op juridische bijstand.

Heeft u een geschil waarbij een procedure gestart dient te worden of reeds gestart is en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. Rechtsbijstandverzekeraars hebben tegenwoordig de wettelijke verplichting om aan verzekerden de vrije keus van een advocaat te laten. In deze situatie heeft u met uw rechtsbijstandverzekering recht op kosteloze bijstand van een advocaat van uw eigen keuze, bijvoorbeeld een advocaat van VICI. VICI Advocaten staat verzekerden bij van alle grote rechtsbijstandverzekeraars, zoals Achmea Rechtsbijstand, ARAG, DAS, Nationale Nederlanden en SRK.

Verzekeraars hanteren vaak een kostenmaximum per procedure. Door onze jarenlange ervaring met rechtsbijstandverzekeringen kunnen wij garanderen dat wij uw procedure binnen dit maximum kunnen uitvoeren. Heeft u een juridisch geschil en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Laat u dan bijstaan door één van de advocaten van VICI. 

Vragenformulier
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.