De advocaten van VICI hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht.

Zij staan u op dat gebied graag bij op onder andere de volgende aspecten:

 • Keuze en overgang van rechtsvorm;
 • Het opzetten en wijzigen van juridische bedrijfsstructuren en rechtsvormen;
 • Het opzetten en beëindigen van samenwerkingsverbanden en joint ventures;
 • Opstellen of beoordelen aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Uitkoop aandeelhouder;
 • Fusie en overname;
 • Ontslag bestuurder;
 • Risicobeheersing op het gebied van beroeps– en bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Agentuur- en distributieovereenkomsten;
 • Algemene voorwaarden en commerciële contracten;
 • Ondernemingsgeschillen;
   

 

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het recht wat zich toegespitst op bedrijven met een winstoogmerk.
Jorg Moens

mr. N.J. (Jorg) Moens

Ik help u graag verder met uw vragen. Vul het contactformulier in of bel direct naar telefoonnummer 0113 - 40 50 90.