mr. N.J. (Jorg) Moens

Jorg Moens is in 2009 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens is hij voor zijn beëdiging als advocaat werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Door zijn ruime ervaring in de detacherings- en uitzendbranche beschikt hij over veel kennis op het gebied van arbeidsrecht, de verschillende uitzend-CAO's en overige veel in de branche voorkomende zaken. Daarnaast behandelt hij kwesties op het gebied van het ondernemingsrecht en bouwrecht alsmede incasso-gerelateerde zaken. 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Jorg de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Jorg elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Jorg Moens