mr. A.J.K. (Arend-Jan) Fluit

Arend-Jan Fluit is in 2009 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (master Ondernemingsrecht). Aansluitend is hij beëdigd als advocaat in Middelburg en voert hij een algemene ondernemingsrechtelijke praktijk. 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Arend-Jan het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Arend-Jan Fluit