Zoekt u een partij om uw incassozaken uit handen te geven? Dan bent u bij VICI advocaten aan het juiste adres.

De aan ons kantoor verbonden advocaten kunnen, en zullen indien nodig, alle denkbare middelen inzetten om uw debiteur te dwingen uw vordering te voldoen. Daar hebt u immers recht op!

Het incasseren van geldvorderingen is onze specialiteit. Door jarenlange ervaring kunnen wij u goed adviseren op welke wijze uw vordering het beste geïncasseerd kan worden. Uiteraard belasten wij de kosten hiervan zoveel als mogelijk aan uw debiteur door. In overleg met u kunnen wij de volgende incassomaatregelen treffen om uw debiteur tot betaling te dwingen:

Sommatiebrief
Uw debiteur wordt per aangetekende brief in duidelijke taal gesommeerd tot betaling van uw vordering. In veel gevallen blijkt dit voldoende en wordt uw vordering, inclusief de gemaakte kosten, binnen de gestelde termijn voldaan.

Dagvaarding
Indien uw debiteur niet reageert op een sommatiebrief of indien de vordering wordt betwist, kan worden overgegaan tot dagvaarding. Veelal verschijnt de debiteur niet bij de rechtbank en wordt uw vordering bij verstek door de rechter toegewezen. Met dit vonnis kunnen wij de deurwaarder opdracht geven om executiemaatregelen te treffen, zoals het leggen van beslag op roerende en onroerende zaken. Vaak is dat voldoende om uw debiteur te dwingen om uw vordering, inclusief de bijkomende kosten, te voldoen.

Als de debiteur wel bij de rechtbank verschijnt, volgt een procedure op tegenspraak. De debiteur wordt dan in de gelegenheid gesteld om te reageren op de dagvaarding. Vervolgens wordt een zitting gepland of volgt een extra schriftelijke ronde. Uiteindelijk zal de rechter vonnis wijzen. Als de vordering wordt toegewezen, hetgeen bij incassozaken veelal het geval is, kunnen wij de deurwaarder opdracht geven tot het treffen van executiemaatregelen.

Conservatoir beslag
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om, voordat de debiteur gedagvaard wordt, beslag te leggen op de bezittingen en vorderingen van uw debiteur. In dat geval vragen wij namens u aan de rechter toestemming tot het leggen van beslag. Met de juiste onderbouwing wordt die toestemming in vrijwel alle gevallen gegeven. Nadat de rechter de toestemming heeft gegeven schakelen wij de deurwaarder in om het beslag te leggen. Vaak is het leggen van beslag al voldoende reden voor de debiteur om tot betaling van uw vordering over te gaan. Mocht uw debiteur nog steeds niet willen of kunnen betalen, dan moet de dagvaarding uitgebracht worden. Vervolgens gaat de procedure lopen zoals hierboven is omschreven onder 'dagvaarding'.

Faillissementsaanvraag
Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur is een veel gebruikt incassomiddel. De advocaten van VICI kunnen de faillissementsaanvraag voor u verzorgen. In veel gevallen zal uw debiteur alsnog betalen ter voorkoming van het faillissement. Heeft uw debiteur uw vordering en de bijkomende kosten voldaan, dan wordt de faillissementsaanvraag ingetrokken. Volgt geen betaling door de debiteur, dan de rechter het faillissement uitspreken.

Uw vordering
Heeft u een vordering en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Bel of mail dan met VICI advocaten en ontvang direct een vrijblijvend advies hoe uw vordering het beste geïncasseerd kan worden.