Heeft u een juridisch geschil? Bent u betrokken bij een rechtszaak of wilt u zelf een procedure starten? VICI advocaten staat u graag met raad en daad terzijde.

Een geschil vergt vaak uw kostbare tijd. Wij helpen u in het vinden van de oplossing voor uw geschil. Wij streven naar een snelle en pragmatische oplossing. Indien mogelijk zonder kostbare en langdurige procedure. Als een procedure echter onvermijdelijk is, staan wij klaar om uw zaak samen met u tot een goed einde te brengen. De advocaten van VICI behandelen geschillen op uiteenlopende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht
Wij staan ondernemers en particulieren bij in arbeidszaken, zoals (bedrijfseconomisch)ontslag, loonvorderingen, overtreding van het concurrentie- en/of relatiebeding en bij ragen rond re-integratie. 

Bouwrecht
De advocaten van VICI hebben ruime ervaring en expertise met betrekking tot de privaatrechtelijke aspecten van het bouwproces. Onze advocaten staan opdrachtgevers, (onder) aannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij. Onze advocaten beschikken over ruime ervaring in het procederen over bouwzaken (voor de civiele rechter, de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het NAI, de Commissie van Geschillen KIVI NIRIA, de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -handel). In dat kader zijn zij volledig op de hoogte van de in de bouw gehanteerde voorwaarden en regelingen (zoals UAV 1989, AVA 1992, DNR, STABU en RAW).

Contractenrecht (verbintenissenrecht)
Dagelijks sluiten we overeenkomsten (contracten). Daaruit vloeien allerlei verbintenissen voort. In een overeenkomst zijn vaak de wederzijdse rechten en plichten van partijen opgenomen. Regelmatig ontstaan geschillen over de vraag of überhaupt sprake is van een overeenkomst, en zo ja, of die overeenkomst juist wordt nagekomen. Overeenkomsten zijn er in alle soorten en maten. Van een eenvoudige mondelinge overeenkomst tot een omvangrijke aannemingsovereenkomst met diverse algemene voorwaarden en dito bestekken. Het contractenrecht is dan ook een heel breed rechtsgebied. Indien u geconfronteerd wordt met een geschil over (de uitvoering van) een overeenkomst kunt u daarvoor terecht bij VICI advocaten.

Faillissementsrecht
In de afgelopen jaren hebben de advocaten van VICI ruime ervaring opgedaan in de faillissementspraktijk. Deze advocaten kunnen u zodoende op deskundige wijze begeleiden bij een faillissementsaanvraag of een beroepsprocedure tegen een uitgesproken faillissement. Is het faillissement van uw onderneming bij verstek uitgesproken? Dan kunnen wij uiteraard de verzetprocedure voor u voeren. Daarnaast kunnen wij u adviseren over doorstarten na een faillissement of de overname van activa uit een faillissement.

Letselschade en aansprakelijkheidsrecht 
Heeft u als gevolg van een ongeval schade opgelopen en wenst u die schade te verhalen? Wij kunnen u daarin op deskundige wijze bijstaan. De daarvoor te maken (advocaat)kosten verhalen wij voor u op de aansprakelijke partij.

Ondernemingsrecht
Voor onze cliënten behandelen wij ondernemingsrechtelijke vraagstukken, waaronder advies bij (geschillen over) overnames, aandelentransacties en geschillen tussen aandeelhouders onderling.

Personen- en familierecht
Als u verwikkeld bent in een echtscheidingsprocedure of de procedure zelf wilt starten kunnen kunnen wij professionele rechtsbijstand verlenen. Daarnaast staan wij u bij in geschillen over de verdeling van een gemeenschap, zoals bijvoorbeeld uw onderneming of een gezamenlijke woning, over alimentatie of bijvoorbeeld gezagskwesties. In spoedgevallen kunnen voorlopige voorzieningen worden gevraagd of kan een kort gedingprocedure worden gestart. Wij adviseren u over de proceskansen en -risico's en onderzoeken ook samen met u de mogelijkheden om via onderhandelingen een optimaal resultaat te bereiken.

Heeft u vragen of een geschil?
Neem geheel vrijblijvend contact op met VICI advocaten. Samen met u vinden wij een antwoord op uw vragen of vinden we een mogelijkheid om het geschil op te lossen. Daarbij werken wij zoveel mogelijk tegen een vooraf vastgestelde fixed fee, zodat de kosten voor u direct duidelijk en inzichtelijk zijn.