Als ondernemer of particulier kunt u geconfronteerd worden met een juridisch geschil. De advocaten van VICI staan u graag bij om deze geschillen voor u op te lossen.

Geschillen vergen veelal veel van uw kostbare tijd. Wij zijn er om u bij te staan in het vinden van de oplossing voor uw geschil. Daarbij streven wij naar een snelle en pragmatische oplossing. Indien mogelijk lossen wij het geschil voor u op zonder kostbare en langdurige procedures. Als een procedure echter onvermijdelijk is, staan wij klaar om uw zaak tot een goed einde te brengen. De advocaten van VICI behandelen geschillen op uiteenlopende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht
Wij staan ondernemers en particulieren bij in arbeidszaken, zoals (bedrijfseconomisch)ontslag, loonvorderingen, overtreding van het concurrentie- en/of relatiebeding en bij problemen rond re-integratie. 

Bouwrecht
De advocaten van VICI hebben ruime ervaring en expertise met betrekking tot de privaatrechtelijke aspecten van het bouwproces. Onze advocaten staan opdrachtgevers, (onder) aannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij. Onze advocaten beschikken over ruime ervaring in het procederen over bouwzaken (voor de civiele rechter, de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het NAI, de Commissie van Geschillen KIVI NIRIA, de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -handel). In dat kader zijn zij volledig op de hoogte van de in de bouw gehanteerde voorwaarden en regelingen (zoals UAV 1989, AVA 1992, DNR, STABU en RAW).

Contractenrecht (verbintenissenrecht)
Dagelijks sluiten we overeenkomsten (contracten). Daaruit vloeien allerlei verbintenissen voort. In een overeenkomst of het contract zijn vaak de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen opgenomen. Regelmatig ontstaan geschillen over de vraag of überhaupt sprake is van een overeenkomst, en zo ja, of die overeenkomst juist wordt nagekomen. Overeenkomsten zijn er in alle soorten en maten. Van een eenvoudige mondelinge overeenkomst tot een omvangrijke aannemingsovereenkomst met diverse algemene voorwaarden en dito bestekken. Het contractenrecht is dan ook een heel breed rechtsgebied. Indien u geconfronteerd wordt met een geschil over (de uitvoering van) een overeenkomst kunt u daarvoor terecht bij VICI advocaten.

Faillissementsrecht
In de afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan in de faillissementspraktijk. Onze advocaten kunnen u zodoende op deskundige wijze begeleiden bij een faillissementsaanvraag of een beroepsprocedure tegen een uitgesproken faillissement. Is het faillissement van uw onderneming bij verstek uitgesproken? Dan kunnen wij uiteraard de verzetprocedure voor u voeren. Daarnaast kunnen wij u adviseren over doorstarten na een faillissement of de overname van activa uit een faillissement.

Letselschade en aansprakelijkheidsrecht 
Heeft u als gevolg van een ongeval schade opgelopen en wenst u die schade te verhalen? Wij kunnen u daarin op deskundige wijze bijstaan. De daarvoor te maken (advocaat)kosten verhalen wij voor u op de aansprakelijke partij.

Ondernemingsrecht
Voor onze cliënten behandelen wij voorts ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder geschillen over overnames, aandelentransacties en geschillen tussen aandeelhouders onderling.

Heeft u geschil?
Neem geheel vrijblijvend contact op met VICI advocaten. Samen met u bezien wij de mogelijkheden om het geschil op te lossen. Daarbij werken wij zoveel mogelijk tegen een vooraf vastgestelde fixed fee, zodat de kosten direct voor u duidelijk en inzichtelijk zijn.