VICI advocaten adviseert en procedeert in alle facetten van het faillissementsrecht.

Het faillissementsrecht of insolventierecht bevat regelingen over surseance van betaling en faillissement.

Onderwerpen waarin VICI advocaten u onder andere kan bijstaan zijn:

  • herstructurering;
  • het realiseren van een doorstart;
  • begeleiden van een surseances van betaling of faillissement;
  • begeleiden overname van activa van een failliete onderneming (activatransactie);
  • buitengerechtelijke crediteurensanering;
  • juridische advisering van bestuurders, aandeelhouders, crediteuren, debiteuren;
  • (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • advisering inzake eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht.
Arend-Jan Fluit

mr. A.J.K. (Arend-Jan) Fluit

Ik help u graag verder met uw vragen. Vul het contactformulier in of bel direct naar telefoonnummer 0113 - 40 50 90.