Indien een rechtspersoon niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen, zal deze veelal na uitstel van betaling in staat van faillissement terecht komen. Dit heeft grote gevolgen, zowel voor de gefailleerde onderneming als de schuldeiser.

Schuldeisers kunnen het faillissement van een onderneming aanvragen indien zij zijn gestopt met de betaling. Dit is mogelijk indien er meerdere schuldeisers zijn (pluraliteit van schuldeisers). Ook de onderneming of het Openbaar Ministerie kan het verzoek tot faillissement indienen. Dit verzoek geschiedt altijd middels een verzoekschrift. 

Schuldeisers kunnen bij faillissement geen verhaal maken van hun individuele vorderingen, omdat de gefailleerde onderneming niet langer zelf over het vermogen van de onderneming beschikt. Bij een faillissement is dit de taak van een aangewezen curator. Heeft u vragen over uw positie als schuldeiser of bent u bestuurder of aandeelhouder van een onderneming die failliet is of dreigt te gaan? VICI Advocaten is uw rots in de branding bij faillissement gerelateerde vraagstukken. 

Vragenformulier
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.