De verhouding tussen werkgever en werknemer. Individueel of collectief.

 

Als u een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst heeft gesloten, heeft u te maken met het arbeidsrecht. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseren u graag over onder andere de volgende onderwerpen: 

 • opstellen of beoordelen arbeidsovereenkomst;
 • totstandkoming arbeidsovereenkomst;
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd (flexwet);
 • proeftijd;
 • de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap);
 • de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever;
 • de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte;
 • reintegratieverplichtingen van de werknemer;
 • (bijzonder) verlof;
 • gelijke behandeling;
 • einde arbeidsovereenkomst (van rechtswege, opzegging, ontslag op staande voet, opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, ontbinding met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst);
 • schadevergoeding, ontbindingsvergoeding, transitievergoeding;
 • opstellen of beoordelen vaststellingsovereenkomst;
 • reorganisatie;
 • opstellen sociaal plan;
 • ontslag.
Jorg Moens

mr. N.J. (Jorg) Moens

Ik help u graag verder met uw vragen. Vul het contactformulier in of bel direct naar telefoonnummer 0113 - 40 50 90.