Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen, die een overeenkomst inkaderen en verduidelijken. Hieronder kunnen vallen: garanties, herroepingstermijnen, betaaltermijnen, contractuele boetes en aansprakelijkheid.

De algemene voorwaarden zorgen ervoor dat u niet bij iedere rechtshandeling alle voorwaarden met de wederpartij hoeft door te nemen. Het simpelweg doornemen van de algemene voorwaarden is dan voldoende. Zowel u als uw klanten weten op deze manier precies waar zij aan toe zijn.

Echter, niet alles mag worden opgenomen in de algemene voorwaarden. In de artikelen 6:236 en 6:237 (de zogeheten grijze en zwarte lijsten) van het Burgerlijk Wetboek zijn bepalingen opgenomen welke beginselen niet in de algemene voorwaarden mogen worden opgenomen. De advocaten van VICI kunnen naar uw wensen de algemene voorwaarden voor u opstellen.

Vragenformulier
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.