Voorkomen is beter dan genezen. Voor juridisch advies kunt u altijd bij VICI advocaten terecht.

Advisering is één van onze kerntaken. Met goed juridisch advies zijn veel procedures te voorkomen en bent u ingedekt tegen ongewenste risico's. VICI advocaten adviseert onder andere op de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

 • Opstellen of beoordelen arbeidsovereenkomst;
 • Totstandkoming arbeidsovereenkomst;
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd (flexwet);
 • Proeftijd;
 • Verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap);
 • Loondoorbetalingsverplichtingen van de werkgever tijdens ziekte;
 • Re-integratieverplichtingen zieke werknemer;
 • (Bijzonder) verlof;
 • Gelijke behandeling;
 • Einde arbeidsovereenkomst (van rechtswege, opzegging, ontslag op staande voet, opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, ontbinding met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst);
 • Schadevergoeding, ontbindingsvergoeding, transitievergoeding;
 • Opstellen of beoordelen vaststellingsovereenkomst;
 • Reorganisatie;
 • Opstellen sociaal plan;
 • Disfunctioneren;
 • Ontslag.

Bouwrecht

 • Aansprakelijkheidsadvies aannemer, onderaannemer, constructeur, architect, etc.;
 • Advisering en begeleiding bouwdossiers;
 • Advies en afwikkelen discussies inzake meer/minderwerk, gebreken, bijbetaling en ontwerpfouten;
 • Opstellen en controleren aannemingsovereenkomsten;
 • Opstellen en controleren (algemene) voorwaarden.

Contractenrecht / verbintenissenrecht 

 • Opstellen en redigeren overeenkomsten;
 • Opstellen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden;
 • Controleren van overeenkomsten met leveranciers, opdrachtbevestigingen en offertes;

Faillissementsrecht

 • Herstructurering;
 • Doorstart;
 • Begeleiden van een surseances van betaling of faillissement;
 • Begeleiden overname van activa van een failliete onderneming (onderhandelingen curator, activa transactie);
 • Buitengerechtelijks (schuld)sanering;
 • Advisering van bestuurders, aandeelhouders, crediteuren, debiteuren;
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen;
 • Adviseren schuldeiser of schuldenaar van een gefailleerde vennootschap of van een vennootschap die dreigt te failleren (eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, retentierecht).

  Letselschade- en aansprakelijkheidsrecht

  • Aansprakelijkheidstelling na ongeval;
  • Second opinion omtrent aansprakelijkheid;
  • Berekening omvang metselschade;
  • Afwikkeling schadetraject met verzekeraar.

     Ondernemingsrecht

     • Overdracht onderneming;
     • Aandeelhoudersovereenkomsten;
     • Keuze en overgang van rechtsvorm;
     • Opzetten en wijzigen van juridische bedrijfsstructuren en rechtsvormen;
     • Opzetten en beëindigen van samenwerkingsverbanden en joint ventures;
     • Opstellen of beoordelen aandeelhoudersovereenkomsten;
     • Uitkoop aandeelhouder;
     • Fusie en overname;
     • Ontslag bestuurder;
     • Risicobeheersing op het gebied van beroeps– en bestuurdersaansprakelijkheid;
     • Bestuurdersaansprakelijkheid;
     • Agentuur- en distributieovereenkomsten;
     • Algemene voorwaarden en commerciële contracten;
     • Ondernemingsrechtelijke geschillen.

     Personen- en familierecht

     • (Echt)scheidingsbemiddeling/mediation;
     • Advisering en begeleiding van ondernemers in (echt)scheiding;
     • Beoordelen en afwikkelen huwelijksvoorwaarden;
     • Beoordelen en afwikkelen samenlevingscontract;
     • Beoordelen of opstellen echtscheidingsconvenant;
     • Beoordelen of opstellen ouderschapsplan;
     • Beoordelen of maken behoefte- en alimentatieberekeningen;
     • Alimentatie bij samenloop (samengestelde gezinnen);
     • Afkoop partneralimentatie;
     • Pensioen;
     • Zorg-/omgangsregeling;
     • Vestiging of beëindiging van gezamenlijk ouderlijk gezag;
     • Verhuizen en/of reizen met een minderjarig kind;
     • Afstamming (erkenning, ontkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap);
     • Achternaamwijziging;
     • Ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing van minderjarige kinderen.

     Behoefte aan juridisch advies?
     De advocaten van VICI staan voor u klaar om u van deugdelijk en pragmatisch advies te voorzien. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.