Voorkomen is beter dan genezen. Voor juridisch advies kunt altijd bij VICI advocaten terecht.

Advisering is één van onze kerntaken. Met goed juridisch advies zijn veel procedures te voorkomen en bent u ingedekt tegen ongewenste risico's. VICI advocaten adviseert onder andere op de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

 • Opstellen of beoordelen arbeidsovereenkomst;
 • Totstandkoming arbeidsovereenkomst;
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd (flexwet);
 • Proeftijd;
 • Verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap);
 • Loondoorbetalingsverplichtingen van de werkgever tijdens ziekte;
 • Re-integratieverplichtingen zieke werknemer;
 • (Bijzonder) verlof;
 • Gelijke behandeling;
 • Einde arbeidsovereenkomst (van rechtswege, opzegging, ontslag op staande voet, opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, ontbinding met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst);
 • Schadevergoeding, ontbindingsvergoeding, transitievergoeding;
 • Opstellen of beoordelen vaststellingsovereenkomst;
 • Reorganisatie;
 • Opstellen sociaal plan;
 • Disfunctioneren;
 • Ontslag.

Bouwrecht

 • Aansprakelijkheidsadvies aannemer, onderaannemer, constructeur, architect, etc.;
 • Advisering en begeleiding bouwdossiers;
 • Advies en afwikkelen discussies inzake meer/minderwerk, gebreken, bijbetaling en ontwerpfouten;
 • Opstellen en controleren aannemingsovereenkomsten;
 • Opstellen en controleren (algemene) voorwaarden.

Contractenrecht / verbintenissenrecht 

 • Opstellen en redigeren overeenkomsten;
 • Opstellen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden;
 • Controleren van overeenkomsten met leveranciers, opdrachtbevestigingen en offertes;

Faillissementsrecht

 • Herstructurering;
 • Doorstart;
 • Begeleiden van een surseances van betaling of faillissement;
 • Begeleiden overname van activa van een failliete onderneming (onderhandelingen curator, activa transactie);
 • Buitengerechtelijks (schuld)sanering;
 • Advisering van bestuurders, aandeelhouders, crediteuren, debiteuren;
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen;
 • Adviseren schuldeiser of schuldenaar van een gefailleerde vennootschap of van een vennootschap die dreigt te failleren (eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, retentierecht).

  Letselschade- en aansprakelijkheidsrecht

  • Aansprakelijkheidstelling na ongeval;
  • Second opinion omtrent aansprakelijkheid;
  • Berekening omvang metselschade;
  • Afwikkeling schadetraject met verzekeraar.

     Ondernemingsrecht

     • Overdracht onderneming;
     • Aandeelhoudersovereenkomsten;
     • Keuze en overgang van rechtsvorm;
     • Opzetten en wijzigen van juridische bedrijfsstructuren en rechtsvormen;
     • Opzetten en beëindigen van samenwerkingsverbanden en joint ventures;
     • Opstellen of beoordelen aandeelhoudersovereenkomsten;
     • Uitkoop aandeelhouder;
     • Fusie en overname;
     • Ontslag bestuurder;
     • Risicobeheersing op het gebied van beroeps– en bestuurdersaansprakelijkheid;
     • Bestuurdersaansprakelijkheid;
     • Agentuur- en distributieovereenkomsten;
     • Algemene voorwaarden en commerciële contracten;
     • Ondernemingsrechtelijke geschillen.

     Behoefte aan juridisch advies?
     De advocaten van VICI staan voor u klaar om u van deugdelijk en pragmatisch advies te voorzien. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.