De schulden van een onderneming, veelal bij een besloten vennootschap, behoren louter bij de onderneming en komen niet voor rekening van het bestuur. Dit geldt ook voor een naamloze vennootschap, de coöperatie, vereniging en stichting.

De verlegging van de aansprakelijkheid is één van de belangrijkste redenen dat veel ondernemingen een besloten vennootschap zijn. 

Indien een bestuurder echter handelingen verricht die aan te merken zijn als kennelijk onbehoorlijk bestuur, kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Dit is de zogeheten bestuurdersaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid kan ontstaan wanneer de bestuurder bijvoorbeeld onevenredig veel schulden maakt terwijl hij weet, of behoorde te weten, dat de onderneming dit niet zou kunnen terugbetalen. Of wanneer een bestuurder bijvoorbeeld geld uit de BV haalt om deze aan verhaal (van bijvoorbeeld de fiscus) te onttrekken, de zogeheten sterfhuisconstructie. VICI Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van (bestuurders)aansprakelijkheid en staat graag voor u klaar om u daarbij te ondersteunen.

Vragenformulier
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.